Skip to main content

Bakteriyoloji

Metronidazol oral yolla kullanıldığında biyoyararlanımı %100’e yakındır.

 

Yan etkiler

En sık görülen yan etkisi baş ağrısı, bulantı, ağızda kuruluk ve metalik tat oluşumudur.

En ciddi yan etkileri ise yüksek doz ve uzun süreli tedavi sonucunda ortaya çıkan konvülsiyonlar, ansefalopati ve periferik nöropati gibi sinir sistemi bozukluklarıdır.

           Gebeliğin ilk üç ayında ve emziren kadınlarda kullanımı önerilmez.

BAKTERİYOLOJİ

 

STAFİLOKOKLAR

STAFİLOKOKLAR

S. aureus en sık stafilokok enfeksiyonuna yol açan türdür.

Stafilokokların en sık izole edilen başlıca 3 tipi vardır:

            1. S. aureus

            2. S. epidermidis

            3. S. Saprophyticus

 

STAFİLOKOKLAR 1

Stafilokoklar gram (+), sporsuz, hareketsiz koklardır.

S. aureus sporsuz bakteriler arasında en dayanıklı olanıdır.

S. aureusu diğer stafilokoklardan ayıran özellikleri şunlardır:

              koagülaz üretmesi

              mannitolü fermente etmesi

              kanı hemoliz etmesi

Stafilokokların antijenik özellikleri:

            Kapsül (Bazı S. aureus’larda bulunur)

            Peptidoglikan tabakası

            Teikoik asit (türe özgül hücre duvarı antijenidir)

            Protein A (S. aureus’ta bulunan virulans faktörüdür, bakteriyi fagositoza karşı korur. Protein A IgG’nin (IgG1, IgG2 veIgG4’ün) Fc bölgesine parçasına nonspesifik bağlanır.

            Hücre dışı antijenleri (Toksinler)

Stafilokokların ekstrasellüler enzimleri:

Katalaz (H2O2’yi, H2O ve O2’ye parçalar)

Koagülaz

Beta-laktamaz

Hiyalüronidaz

Stafilokinaz

Lipaz

Nükleaz

 

 Nükleaz

 Nükleaz 1

Stafilokokların ekstrasellüler toksinleri:

Hemolizinler

Lökosidin

Enterotoksin

          Pirojenik toksin C

Bütün stafilokoklarda katalaz bulunur.

          Koagülaz ile fibrinojeni fibrine çevirerek pıhtı oluşturur. Bu nedenle S. Aureus abseleri bir fibrin ağıyla örtülüdür. (Fibrinojen üzerinden fagositozdan korur).

S. aureusta koagülaz (+) diğerlerinde (-)’tir.

 

Enterotoksinlerinin A-F’ye kadar 6 tipi vardır.

          Enterotoksinleri ısıya dayanıklıdır. Besin zehirlenmesi yapar.

         S. aureusun enterotoksini besin zehirlenmesini 1-8 saat içerisinde kısa bir inkübasyon periyodundan  hemen sonrabaşlatır.

Besin zehirlenmesinde tablo kısa bir inkübasyondan sonra başlar ve 24 saat içinde düzelir.

            Besin zehirlenmesinde inhübasyon süresi en kısa olan s. aureus’dur.

TOKSİK ŞOK

 

TOKSİK ŞOK SENDROMU TOKSİNİ (TSST)

             Pirojenik toksin C toksik şok sendromundan sorumlu pirojen proteindir.

            Toksik şok sendromu aniden başlayan, yüksek ateş, boğaz ağrısı, konjuktivit, aşırı terleme, konfüzyon, diffüz maküler eritamatöz döküntüler (yaygın deskuamasyon gösterir, el ayası ve ayak tabanında da döküntü olur) hipotansiyon, senkop ve şok ile karakterizedir. Genelde vaginal tampon kullanan kadınlarda mens döneminde görülür.

            Toksik şok sendromu toksemidir, bakteriyemi değildir.

            TSST bir süperantijendir yani çok sayıda T helper hücresini aktive eder.

            TSST hücre içinde işlenmesine gerek duymadan MHC Class II’nin beta zinciri ve CD4 T lenfositin TCR’sinin hipervariable beta bölgesine doğrudan bağlanır.

            Süperantijen, aktive olmuş T hücrelerinden IL-2 ve makrofajlardan IL-1 salınmasına neden olur.

Etken kan kültüründen izole edilemez. Seroloji ile tanı konabilir fakat TSST’e karşı meydana gelen antikorlar %50 vakada hasta düzeldikten sonra ortaya çıkar.

 

HAŞLAK DERİ SENDROMU

Eksfoliyatif toksin özellikle yenidoğan ve süt çocuğunda SSSS (staphylococal scalded skin syndrome)  Ritter yapar. Epidermis stratum Granulozum etkilenir.

Hastalık eksfolyatif toksine bağlı geliştiğinden bül sıvısı berraktır, bakteri ve lökosit bulunmaz, nikolsky bulgusu pozitiftir (bülün üzerine bastırılınca patlamaz ve çevreye yayılır)

HAŞLAK

 

STAFİLOKOKLARIN OLUŞTURDUĞU KLİNİK TABLOLAR:

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir