Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

-Östrojen, Tiroksin, Aldesteron, Kortizol  KC’de metabolize olur

-Kan kalsiyumunun safra ile feçese atılımını sağlar

-Demirin Ferritin olarak depolanması

 

  KC Fonksiyon Testleri:

  Total Bilüribin düzeyi: IB + DB’dir.

  İndirekt Hiperbilüribinemi: En önemli neden Gilbert Hastalığıdır. Idrarda bilüribin saptanmaz. En önemli neden hemolitik olaylardır. Ayrıca: Multiple kan transfüzyonları, büyük hematomlar, kalp yetmezliği, Diabetik ketoasidozda da izole IB yükselmesi olur. Rifampisin, probenesit gibi ilaçlar da yükseltebilir.

  Direkt Hiperbilüribinemi: Safra akımındaki bir engelden kaynaklanır. Diğer KC fonksyonlarında bozulma olmaksızın bazı hastalıklarda da (Dubin-Johnson ve Rotor sendromu) DB yükselebilir.

IB + DB yükselmesi daha çok hepatobilier sistem hastalıklarında olur. KC parankim hastalıkları, şok, sepsis, sağ kalp yetmezliği ve absede yükselir.

  İdrarda bilüribin: Plazmadaki direkt bilüribinin bir kısmı glomerüler filtrattan geçer ve idrarla atılır. Idrar çay rengine benzer. Normal kişilerde ve ID Bilirubinemisi olanlarda idrarda bilirubin bulunmaz.

  İdrarda Ürobilinojen: Idrarda artmış olarak  bulunması KC fonksiyon bozukluğunu (Alkolik KC, Siroz, Malign KC hastalıkları, Akut KC travmaları) gösterir.

  Feçeste sterkobilinojen: Tıkanma sarılıklarında akolik gaita görülür.

 

  Boya Testleri:

  Bromsulfaphthalein (B.S.P.): Anaflaksi nedeniyle kullanımdan kalkmıştır.

  İndosiyanin Yeşili: Daha çok kan akımı ölçümlerinde kullanılır.

 

  Serum Enzim Düzeyleri:

  Transaminazlar: Mitokondrial enzimlerdir.

  SGPT (ALT): Serum Glutamik pürivik transaminaz ve SGOT (AST): Serum Glutamik Oksaloasetik transaminaz: Tüm dokularda vardırlar. En sık Kalp, KC ve iskelet kasında bulunurlar. ALT daha çok KC’de bulunur. Normal populasyonda % 2-6 oranında yüksek bulunabilirler. MI, A. Viral Hepatit, Alkol alımı, ilaç reaksyonları, Enfeksiyon, Kalp yetmezliği, granülomatöz KC hastalıkları, Malign Hst., Şok, Lenfoma, Tbc gibi hastalıklarda yükselebilir. ALT/AST 2’nin üstünde ise Hepatoselüler disfonksyonu gösterir. Enzim düzeylerinin yüksekliği ile prognoz arasında ilişki saptanmamıştır. A. Viral Hepattit’te ALT, AST’tan, Alkolik Hepatitte AST ALT’tan daha yüksektir.

  Alkalen fosfataz (ALP): Bu enzim özellikle Kemik, Barsak, KC, plasenta ve Böbrekte bulunur. Normal populasyonda % 2-5 arasında yüksek buluşabilir. Yaşlılarda bu oran % 20 kadar çıkabilir. Bu enzim aslında izoenzim topluluğudur. Normalde serumda bulunan ALP, KC kaynaklıdır. Kolestatik sarılıklarda, KC abselerinde, Amiloidozis’te, Paget, Osteomolaji, Lösemi ve granülomatöz KC hastalıklarında yükselir. Plasental izoenzim aktivitesi hamilelik döneminde yükselir.

  5’ Nükleotidaz: KC’de bulunan orjinal bir fosfattır. ALP’ın KC kaynaklı olduğunu gösteren spesifik bir enzimdir.

  Laktik Dehidrogenaz (LDH): Spesifik KC enzimi değildir. Artması hücre harabiyetini gösterir. Çeşitli dokuların nekrozlarında yükselir. LD1  KC fraksiyonudur. A Viral Hepatit, sinöz, pr. ve metastatik KC tm.lerde .

  Gamma Glutamil Transpeptidaz: KC hastalıklarında oldukça spesifik ve sensitiftir. Hepatobilier fonksyon bozukluğunu çok iyi yansıtır. KC tm ve bronşial karsinomda da yüksek bulunur.

  Ornitin Karbamil Transferaz: Kronik KC hastalıklarında yükselir.

  Kolinesteraz: Hepataselüler bozukluklarda, toksik hepatitlerde azalır (sentezlenemez).

  Prolin Hidroksilaz: Fibrozisi gösterebilir. Siroz ve hepatomalarda yükselir.

 

  SERUM PROTEİNLERİ

  Albumin ve Globulin düzeyleri: Normal KC günde 10 gr Albumin sentezler. Buna karşılık kronik KC Hastalıklarında bu miktar 4 gr’a kadar düşer. Hipoalbuminemi subakut ve massif KC hücre nekrozlarında, kronik aktif hepatitlerde ve sirozda KC hücre kaybı ve sentezindeki azalma ile meydana gelir. Albüminin yarılanma ömrü 22 gün olduğundan bazı akut fulminant hepatitlerde serum düzeyi normal bulunabilir. a1-Antitripsin genetik olarak eksik olabilir. Haptoglobulin, seruloplazmin, transferrin, C3 kronik KC hastalıklarında sentezlenemezler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir