Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

 

BULGU Basit Mekanik Obstrüksiyon Adinamik İleus
İnce barsak gazı Geniş, yay şeklinde, merdiven dizisi şeklinde anslar Bol miktarda yaygın gaz
Kolon gazı Normalden az Artmış, tüm kolona yaygın gaz
Hava-sıvı seviyeleri Mutlaka var Genelde çok fazla ve yaygın
Tümör Yok Yok
Peritoneal eksüda Yok Peritonitte var
Diyafram Biraz yükselmiş, hareketleri serbest Belirgin yüksek, hareketler azalmış

 

                     Tedavi: İntestinal obstrüksiyon ile başvuran bir hastaya laboratuar tetkikleri hızlıca yapıldıktan sonra N/G tüp takılır ve intravenöz sıvı resüsitasyonu başlanır. N/G tüp dekompresyonu nazointestinal tüple aynı derecede başarıya sahiptir. Metastatik neoplastik lezyona bağlı obstrüksiyon varlığında nazointestinal tüp dekompresyonu daha başarılıdır.

Metastatik neoplastik lezyona bağlı obstrüksiyon varlığında dekompresyon 3-4 gün sürdürülür. Düzelme olmazsa ameliyat düşünülür. Erken dönem postoperatif hastalarda obstrüksiyon genelde ödeme bağlıdır, % 20 hastada ikinci ameliyat gerekebilir. Bu nedenle dekompresyon 4-6 gün gibi uzun süreli yapılır.

 

Basit mekanik intestinal obstrüksiyon tanısı konan hastalar ilk 24 saat içersinde ameliyat edilirlerse mortalite % 1’in altındadır. Kural olarak obstrüksiyon ne kadar uzun sürdüyse, mevcut bozuklukların düzeltilip hastanın resüsite edilmesi de orantılı uzun süre alır. Hastanın genel durumu bozuksa sıvı replasmanı yaparken santral venöz basınç bakmak yararlıdır.

Strangülasyon söz konusu ise hasta en kısa sürede agresif resüsitasyonla ameliyata alınır. Herşeye rağmen günümüzde mortalite strangülasyonlu obstrüksiyonda % 20-25’tir.

Cerrahi girişim: 4 tip intestinal obstrüksiyonda hasta başvurduğunda mümkün olan en kısa sürede ameliyat yapılır: Strangülasyon, kapalı ans obstrüksiyon, kolonik obstrüksiyon, erken basit mekanik obstrüksiyon.

Sıklıkla genel anestezi tercih edilir. Ameliyat sırasında eski ameliyat insizyonu varsa kullanılabilir, yoksa tercih geniş bir orta hat insizyonudur.

Yapılan ameliyatlar ise 5 ana grupta toplanır:

  • Barsak bütünlüğünü bozmayan girişimler: Adezyonların lizisi, invajinasyonun redükte edilmesi, inkarsere herni redüksiyonu.
  • Obstrüksiyonun kaldırılması için enterotomi: Safrataşı ileusu, bezoarlar.
  • Obstrüksiyon yapan lezyon veya strangülasyon için rezeksiyon ve primer anastomoz yapılması.
  • Obstrüksiyon etrafından anastomozla by-pass yapılması: Metastatik tümör vs.
  • Obstrüksiyon proksimaline kütanöz stoma açılması: Çekostomi, transvers veya sigmoid loop kolostomi.

 

Periton açıldığında kanlı sıvı varsa strangülasyon lehinedir. Basit intestinal obstrüksiyonda saman sarısı renginde sıvı görülür. Obstrüksiyon noktası sağ alt kadrandan başlanarak bakılır. Çekum distandü ise obstrüksiyon koloniktir. Obstrüksiyon rahatlatıldıktan sonra barsak canlılığı ve renk değişikliği değerlendirilir, iskemik barsak segmentlerinin çoğu bası kalkınca normale döner. Nekroz varsa sınırlı rezeksiyon yapılır. Barsaklar aşırı distandü ise dolaşımı rahatlatmak için mideden geçirilecek bir tüp ile barsaklar boşaltılabilir, postoperatif dönemde hastayı rahatlatır. Gerekirse jejunostomi yapılabilir.

Postoperatif dönemde de barsak motilitesinin normale dönmesi için yakın monitörizasyon ve elektrolit takibi yapılır.

 

                  İleus:

Mekanik obstrüksiyon olmaksızın barsak motilitesinin bozuk olması veya hiç olmaması durumudur. En sık görülen tipi adinamik veya paralitik ileustur. Nadiren spastik ileus ve iskemik ileus görülebilir. Spastik ileus ağır metal (kurşun) zehirlenmesi ve porfiride görülür.

Adinamik ileus en sık postoperatif hastalarda görülür. Ameliyat sonrası mide motilitesi 2 günde, kolon motilitesi 3-4 günde geri döner.

Eğer ileus uzarsa muhtemel nedenler araştırılmalıdır: Metabolik, septik, mekanik veya inflamatuar. İlaçlardan en sık narkotik analjezikler ileus yapar. Hipokalemi, hiponatremi, hipomagnezemi araştırılmalıdır. Ayrıca intraabdominal enfeksiyon, abse, fistüller, retroperitoneal hematom, spinal kırıklar, kaburga kırıkları ve pelvik hematomlar da ileusa yol açabilirler. Önemli olan ayırıcı tanıyı yapmaktır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir