Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

HEMOROİD

Tip 1. Sadece kanama yapar

Tip 2. Kanama, sarkma, spontan redükte olur

Tip 3. Kanama, sarkma, manüel redükte olur

Tip 4. Kanama, prolabe ve inkarsere, redükte olmaz. Kesin cerrahi endikasyondur.

İnferior rektal venlerin dilatasyonu sonucu ekstermal hemoroidler oluşur. Uzun süreli dilatasyon ve tekrarlayan tromboza bağlı büyürler. Tromboze olunca meydana gelen ağrı ile farkına varılır. Eksternal hemoroidler pektinat çizginin altında olurlar ve anoderm ile örtülüdürler.

 

İnternal hemoroidler pektinate çizginin üzerinde ve mukoza ile örtülü, zengin damarsal yapılardır. En önemli semtomu dışkılamayı takiben görülen kanamadır. Venöz dolaşım bozulunca ödem, arteriyel dolaşım bozulunca da gangren oluşur ve internal hemoroidi olan hasta ağrıdan şikayetçi olabilir. Perianal bölgede ıslaklık, irritasyon ve örtücü epitelde laserasyon olur.

                 Mikst hemoroidler, bu iki tipin bir arada bulunmasına denir.

Prolabe hemoroid, genellikle internal tipte görülür.

                 Klinik:

Eksternal hemoroidler genellikle asemptomatiktirler. Perianal irritasyon görülebilir. Hastayı doktora götüren ilk bulgu, sıklıkla ağrıdır ve hemoroidin tromboze olması sonucu ortaya çıkar.

İnternal hemoroidlerde ise, sıklıkla defekasyonu takiben görülen ağrısız ve parlak kırmızı renkte kanama vardır. Eğer prolabe olursa, anal bölgede ıslaklık hissi yapar. Vaka kronikleştikçe enflamasyon ve trombus nedeniyle ağrı ortaya çıkar. Rektal dolgunluk hissi, mukuslu akıntı yaparlar.

Anemi, süpürasyon, ülserasyon ve strangülasyon, diğer olası bulgulardır.

               Tedavi:

  1.    Konservatif Tedavi: Hastaya posalı yiyecekler, laksatifler ve sıcak oturma banyoları önerilir. Acılı, baharatlı yiyecekler vazodilatasyon yaptığından diyetten çıkarılır.
  2.    Elastik ligasyon
  3.    Fotokoagülasyon
  4.   Skleroz
  5.   Kriyocerrahi ve koterleme
  6.   Eksizyonel hemoroidektomi: 3. ve 4. derece internal hemoroidler için
  7.   Trombektomi ve eksizyon Tromboze hemoroidlerde trombus çıkartılabilir, ama tekrarlama riski yüksek olduğundan GAA ve LAA hemoroidektomi yapılması tercih edilir. Pleksuslar tam çıkartılırsa, rekürrens olmaz.

               Hemoroidlerde operatif tedavi endikasyonları şunlardır:

1. Internal hemorrhoid prolapsusu

2. Ağrı

3. Trombus ve kanama

4. Diğer anal malformasyonlarla birlikte görülen büyük hemoroidler

 

            ANAL FİSSÜRLER

Anal fissürlerin üç komponenti vardır. Bunlar:

1. Hipertrofiye anal polip

2. Sentinel skin tag (deri çıkıntısı)

3. Ülser.

Kadın/erkek oranı 1’dir. % 90-95’i arka orta hatta bulunur. Geri kalanı da ön orta hatta bulunur. Çünkü, buralardaki deri relatif olarak daha immobildir ve angülasyon vardır. Dışkının travmatizan etkisi buralarda daha fazla olur.

Olaylardan yine çoğunlukla düşük posalı yiyecekler ve konstipasyon sorumludur.

ANAL FİSSÜRLER

 

 
Akut ve kronik formları vardır. Akut formda yüzeyel bir yırtık vardır, ama çok ağrılıdır. Endürasyon ve ödem vardır. Ülser küçüktür.                      Dışkılamayı takiben damla tarzında kanama görülebilir. Medikal tedaviye iyi cevap verir.

Kronik formda ise, tekrarlayan travmalar sonucu genellikle derin, internal sfinktere kadar uzanan fissürler vardır. Muayene sırasında sıkı bir anal sfinkterin varlığı tesbit edilir.

 

Defekasyon sırasında ağrı olur. Bu ağrı nedeniyle spazm ortaya çıkar ve rektum yukarı doğru çekilir. Bu angülasyonu daha da artırır.                       Böylece dışkının travmatize edici etkisi de artar. Hasta defekasyon yapmak istemez. Spazmın da sonucu ile konstipasyon olur ve sert dışkı daha çok travmaya  neden olur. Böylece kısır bir döngüye girilir ve hastalık ilerler.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir