Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

 

Tedavi:                         Preop. şüpheli (semptomlar, KCFT, USG)

 

ERCP

(-)                                                       (+)

Lap. kolesistektomi                ERCP Papillotomi (Sfinkterotomi)

Başarılı                                               Başarısız

                        Lap. kolesistektomi                Açık kolesistektomi + Koledok ekspl.

 

Preop. normal (şüphelenilmeyen)

Ameliyatta şüpheli durum

Kolanjiyogram

(-)                                                                   (+)

Lap. veya düz kolesistektomiyi tamamla                              Koledok ekspl. veya ERCP

 

6. Kolesterolozis: Safra kesesi mukozası üzerinde kolesterolün birikmesi ile olur.

 

7. Aschoff-Rokitansky sinüsleri: Kronik kolesistitte görülür. Mukozanın derin doku tabakaları arasına uzaması ile ortaya çıkar.

 

Akalküloz kolesistit: Akut form genelde yanık, sepsis, travma, kollajen vasküler hastalık veya debil, oral beslenemeyen hastalarda ortaya çıkar. Kronik formu bir çeşit biliyer diskinezidir. Etyoloji:

  • Safra kesesinin katlanması veya fibrozisi
  • Sistik arter trombozu
  • Sfinkter spazmı
  • Uzun süren açlık
  • Dehidrasyon
  • Travma, sistemik hastalık veya MOF
  • Sepsis

Tedavi: Kolesistektomi veya kolesistostomi

 

Postkolesistektomi sendromu: Kolesistektomi sonrası gelişen veya devam eden semptomların varlığıdır.

Bilier                                                                          Ekstrabilier

Koledokta taş                                                            Hiatal herni

Duktus sistikus güdüğünün uzun bırakılması                       Peptik ülser

Duktus sistikus güdüğünde taş                                 Pankreatit

Oddi sfinkteri stenozu                                                          İrritabl barsak send.

Bilier striktür                                                             Yemek intoleransı

Ayırıcı tanı yapılmalıdır.

Ayrıca safra kesesi karsinomalarının % 70-80’i taş ile birlikte görülür. Uzun süre taş ve kronik sistit, safra kesesi kanseri için bir predispozan faktör teşkil etmektedir.

 

Laparoskopik kolesistektomi: Avantajlar kozmetik, kısa hospitalizasyon, işe erken dönüş. Dezavantajı ek girişim şansı düşük, safra yolu yaralanması daha sık. Bazı relatif kontrendikasyonlar koagülopati, portal HT, hamilelik, peritonit, geçirilmiş ameliyatlar, ciddi kardiyopulmoner hastalık.

 

NEOPLAZMLAR

Benign tümörler: Polip ve adenomalardır. Malign transformasyon, taş ve enfeksiyon nedeni olabildiklerinden ameliyat olmalıdırlar.

 

Karsinom: Bilier sistemin en sık karsinomu. % 80 adenokarsinom. Bilier sistem cerrahisi geçiren hastaların % 1’inde görülür.

Etyoloji: Etyoloji bilinmiyor. Vakaların % 90’ında kolelitiazis eşlik eder.

Tanı: En sık sağ üst kadran ağrısı görülür. Bulantı ve kusma, bazen de sarılık eşlik edebilir. Genelde tanı ameliyat sonrası konulur.

Tedavi: Erken evrelerde sadece kolesistektomi yeterli olabilir. Seroza aşılmış ise ek olarak yatakla beraber KC wedge rezeksiyon ve lenfadenektomi gerekir. Serozayı aşan vakalarda 5 yıl sağkalım düşüktür.

 

Koledok Malign Tümörleri: Nadir görülürler. Tedavi şansı çok düşüktür.

Tanı: Genellikle iştahsızlık, kilo kaybı, kaşıntı ve sağ üst kadran ağrısı görülür. Sarılık genelde şiddetlidir.

Sklerozan kolanjit, safra yollarının kronik parazitik infestasyonu, Thorotrast’a maruz kalınmış olması ve safra taşları (%18-65 oranında vardır) artmış risk taşır.

USG, PTK ve ERCP kullanılır.

 

Genelde safra yollarının bir segmentini tutan kitle şeklinde ortaya çıkar, tuttuğu segmente göre bulgu verirler. Adenokarsinom yapısında olup kolanjiyokarsinom olarak adlandırılırlar.

Tümör distal koledoğu, ortak hepatik duktus veya duktus sistikusu, sağ veya sol hepatik duktusları ayrı olarak tutabilir. Hepatik duktusların konfluensine yerleşirse Klatskin tümörü denilir. Öncelikle lenfatik metastaz yaparlar, yavaş büyür, KC’e direk ve metastatik yayılım gösterirler.

Tedavi: Tek tedavi şansı cerrahidir. Tanı konduğunda rezektabilite oranı % 10-20 kadardır. Distal tümörlerde tedavi şansı daha yüksektir. Koledok tümörlerinde pankreatikoduodenektomi yapılabilir. Daha proksimalde rezeksiyon ve bilier rekonstrüksiyon uygulanır (hepatikojejunostomi).

Küratif rezeksiyon yapılamayan hastalarda palyasyon olarak intrahepatik hepatikojejunostomi, kolesistojejunostomi, cerrahi veya radyolojik olarak stent uygulaması denenebilir. Hiçbir girişim yapılmazsa sağkalım 6 ayı geçmez. Stent ile 1-1.5 yıl, rezeksiyon sonrası ise ortalama 23 ay sağkalım sağlanabilir. Ölüm nedeni genelde tümöre bağlı değildir, ilerleyici bilier siroz, tekrarlayan kolanjit ve abse oluşumu, sepsis daha önce ölüme yol açar.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir