Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

5. Iyoda hassasiyeti olanlarda kullanılmaz.

IV kolanjiografinin dezavantajları fazla olduğundan, artık yerini yavaş yavaş U/S’ye bırakmıştır.

 

 

           Operatif Kolanjiografi:

Ameliyat sırasında duktus sistikusa kateter sokulup koledoka itilir. Opak madde verilir. Obstrüksiyon olup olmadığı anlaşılır. Bu yolla koledoktaki patolojiler tespit edilebilir.

          Endikasyonları:

1. Koledok çapı 12 mm’den fazla ise

2. Safra kesesinden çıkan taşlar küçükse

3. Duktus sistikus genişlemişse (3 mm’yi aşmışsa)

4. Geçirilmiş kolanjit atağı varsa

5. Kesede tek bir tane fasetli taş varsa (fasetli taşlar iki tane olur).

 

          HIDA: % 98 güvenilir. Sintigrafik görüntülemedir.

 

         Perkütan Transhepaktik Kolanjiografi (PTK):

Mekanik biliyer kanal obstrüksiyonu ile intrahepatik kolestazis ayrımını sağlar.

Bu yöntem, karaciğer fonksiyon bozukluğu olan ve IV kolanjiografi yapılamayan hastalarda uygulanır.

Ince bir iğne ile yapılır. Amaç, intrahepatik kanallardan birinin içine girip boyayı vermektir.

Değerlendirme:

Mekanik biliyer obstrüksiyonlarda intrahepatik kanallar genişlemiş olduğundan, giriş kolay olur. Obstrüksiyonun proksimalindeki kanallar genişlemiş olarak görülür.

Intrahepatik kolestaziste ise, giriş zor olur; daralmış safra kanalları gözlenir.

 

Endoskopik Retrograd Pankreatiko-Kolanjiografi (ERCP):

Sarılığı olan hastalarda koledok patolojilerini göstermek için kullanılır. Papilla Vateri kanüle edilir, buradan pankreatik kanal ve koledoka boya verilir. Safra yolları ve lümene ait patolojiler görüntülenir, stent yerleştirilebilir, sitoloji ve biyopsi alınabilir.

Bu yöntem özellikle pankreas başı veya papilla Vateri lezyonlarında uygundur. Ayrıca, bu yöntemle bu bölgelerden biyopsi almak veya sitoloji çalışmaları yapmak da mümkün olur.

Komplikasyonlar: Pankreatit, kolesistit, kolanjit, kanama, duodenal perforasyon. % 10 kadar görülürler. Mortalite genelde % 1 veya daha azdır. Akut pankreatitte kontrendike değildir, komplikasyon riski yüksektir.

Akut kolesistitte oral kolanjiografi kontraendikedir.

Akut kolesistitte IV kolanjiografi yapılır. Duktus koledokus görülür, ama safra kesesi vizualize olmaz.

PTK obstrüksiyonun proksimalini, ERCP ise distalini gösterir.

 

 

           Safra Kesesi Hastalıklarının Genel Semptomları:

1. Ağrı: Safra kesesi ağrısının nedeni, iç basınç artışıdır. Bunun sonucunda gerilme olur ve bu uyarı serozadaki otonom sinir lifleri ile taşınırlar. Bu viseral ağrıdır. Intermittan ve kolik tarzında olup, biliyer kolik ağrıları olarak isimlendirilirler.

Safra kesesi iltihabı sonucu olay parietal peritonu da ilgilendirince, somatik ağrı ortaya çıkar. Sağ hipokondrium ve sağ skapula altına vurur, frenik sinir ile taşınır. Ağrılar öyle şiddetli olabilir ki, kononer arter spazmı, aritmi veya Ml’a neden olabilir.

Yemeklerden kısa bir süre sonra (özellikle yağlılardan sonra) sağ hipokondriumu tutan bir ağrı olabilir. Palpasyonda sağ subkostal bölge hassastır.

2. Sarılık (ikter): % 2-2.5 mg bilirubin varsa, ikter görülür. Subikterik skleralar olabilir. Idrar rengi koyulaşır, gayta rengi açılır (camcı macunu renginde). Bunlar özellikle obstrüktif biliyer hastalıklarda görülür.

3. Hazımsızlık, karın şişliği, flatulans (gaz), bulantı ve kabızlık: Safra kesesi hastalıklarında, kronik dispepsi şikayeti vardır. Özellikle akşam yemeklerinden 1 saat sonra kolik tarzı ağrılarla birlikte bulantı da görülür. Birkaç günlük anoreksi olur. Hafif ateş vardır. Şiddetli bulantı, kusma, şiddetli sağ üst katran ağrısı ve yüksek lökositoz varsa, akut kolesistit düşünülmelidir.

4. Kaşıntı: Sarılıkla birlikte görülür ve özellikle obstrüktif hastalarda olur.

 

              SAFRA TAŞLARI:

40 yaşın üzerindeki 5 kadından birinde safra taşı vardır. Özellikle şişman, açık tenli, çok çocuklu, 40 yaşın üzerindeki kadınlarda sık görülür. Safra taşı oluşumunda 3 temel unsur sözkonusudur. Taşlar

  • Kolesterol taşları: Büyük ve düzgün yüzeylidirler.
  • Saf bilirubin (pigment) taşları: Koyu yeşil veya siyah, düzgün yüzeyli. Orak hücreli anemi ve sferositozda sık.
  • Ca-bilirubinat taşları: Safra yollarında enfeksiyon veya inflamasyon varlığı ve konjuge olmamış bilirubinde artış söz konusu.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir