Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

Vücuttaki safra asidi havuzu 2-4 gr’dır. Hergün 300-600 ml safra atılır ve bu kadarı da yeniden sentezlenir. Toplam olarak safranın % 95’i geri emilir. Karaciğerin maksimum sentez kapasitesi ise, 5 gr/gün’dür.

Fonksiyon olarak konjuge ve dekonjuge safra asitleri arasındaki fark, dekonjuge safar asitlerinin yağ emilimini konjuge asitler kadar etkin olarak sağlayamamasıdır.

 

Safra Kesesi Hastalıklarında Tanı Yöntemleri ve Radyoloji:

Kan biyokimyası: Obstrüktif safra yolu hastalıklarında kan bilirubin seviyesi ve alkalen fosfataz yükselir. Idrarda ürobilinojen artar. Sefalin flokülasyon testi pozitif olur.

Enflamatuar hastalıklarda ise, lökositoz görülür.

Direk grafi: Safra taşlarının %15 kadarı radyoopaktır.

Oral kolesistografi: Hastaya bir gece önce 3 gramlık iyotlu radyoaktif madde (çoğunlukla iopanoik asit = telepaque) verilir. Bu hap şeklindedir, 6 tane verilir. Sonra 3 yönlü safra kesesi filmi çekilir. Verilen preparat safra ile atılan bir maddedir. Safra kesesinde konsantre olur ve görüntülenme sağlar.

Sonra safra kesesi yağlı yemek veya CCK (bizde yumurta kullanılıyor) ile stimüle edilir. Bu şekilde boşalma miktarı da izlenir. Ayrıca koledok da görülür.

Non-vizualizasyon, genellikle safra kesesi hastalığını gösterir. Ama bazı hastalarda ikinci bir kere tekrarlandığında normal bir görünüm elde edilebilir; bu nedenle non-vizualizasyonda test tekrarlanmalıdır. CCK stimülasyonu da denenebilir.

               Avantajları:

1. Ucuzdur.

2. Çabuk yapılır.

3. Safra kesesi taşlarını % 90-98 oranında gösterir.

4. Safra kesesi anomalilerini ve kanserlerini gösterir.

5. Ikinci dozda da non-vizualizasyon varsa, kronik safra kesesi hastalığı olduğunu gösterir.

          Dezavantaj ve kontrendikasyonları:

1. Hamilelikte kontrendikedir.

2. Iyoda karşı hassasiyeti olanlarda kontrendikedir.

3. Şu durumlarda safra kesesi normal olsa bile non-vizualizasyon görülür:

a. Serum bilirubin seviyesi 2-4 mg/dl’nin üzerinde

b. Tabletleri sindirme veya absorbe etmede yetersizlik

c. Hepatik fonksiyon bozuklukları

4. Çok küçük taşları göstermeyebilir.

5. Test, U/S’den daha uzun zaman alır.

 

Ultrasonografi: Günümüzde safra yolları hastalıklarında ilk aşamadır.

Avantajları:

1. Hızlı yapılır ve sonuç verir.

2. Safra kesesi taşlarını % 95’in üzerinde bir doğrulukta gösterir.

3. Safra kesesi, karaciğer, safra yolları ve pankreası gösterir. Real-time scanning, safra kesesi hacmi ve kontraktilitesini de gösterir. Safra yolları dilatasyonu, duvarda kalınlaşma ve perikolesistik sıvı tespit edilir.

4. Sarılık ve gebelikte kullanılabilir.

5. Çok küçük taşları bile gösterebilir.

6. Taş-polip ayrımını yapabilir

                Dezavantaj ve sınırları:

1. Barsak gazları

2. Fazla şişmanlık

3. Asit

4. Kısa süre önce Baryumlu film çekilmesi, ultrasonografi için kötü ortamlardır.

 

IV Kolanjiografi:

Bazen safra kesesini de gösterebilmektedir. Ama aslında bu yöntem biliyer kanalların hastalığından şüphe edilen vakalarda uygulanır.

Uygulama: Sağ üst kadranın filmi çekilir. Sonra hastaya 1 ml iyotlu madde IV olarak verilir. 3 dakika içinde herhangi bir reaksiyon oluşmazsa, dozun geri kalanı 10 dakikada enjekte edilir. Dozun tamamı 20 ml’dir.

Prone, sol oblik ve anterior filmler çekilir. 40 dakika sonra bu filmler alınır. 60-120 dakikaya kadar filmlere devam edilir.

Sadece anatomik bilgi yönünden gereklidir. Koledok çapı artmışsa, bu tesbit edilebilir.

Dezavantajları:

1. Oral kolesistografi gibi hepatik fonksiyonun yeterli olması gerekir. Hatta daha hafif bozukluklarda bile bunda gösterim yoktur.

2. Serum bilirubin seviyesi 2.-3 mg/dl’nin üzerinde ise, gösterim olmaz.

3.           Yan etkileri fazladır (madde IV erildiğinden).

4.           Gebelerde ve sarılığı olan hastalarda kullanılmaz.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir