Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

*Uç-yan porto-kaval şant

*Yan yana porto kaval şant

*H greft ile mezokaval şant

*Mezokaval şant

*Proksimal splenorenal şant

*Distal splenorenal şant (Warren şantı)

Portal kanı total saptıran işlemlerde ensefalopoti riski yüksekken, kısmen saptıran işlemlerde ise portal basınç düşüşü azdır.

        Asidin cerrahi tedavisi: Bir ucu peritona bir ucu V. jugularis int.’ya yerleştirilen kataterle (cilt altından geçirilerek) yapılır. Le Veen ve Denver tipleri vardır.

  Hipersplenizm tedavisi: Sitopeni, hiperplastik kemik iliği, splenomegali, splenektomiden sonra sitopeninin düzelmesi dürtüsü hipersplenizm olarak tanımlanır. Tek başına splenektomi dalak veni trombozlarında veya dalak içi A.V şantların yolaçtığı portal HT’da yararlıdır. Diğer durumlarda kontrandikedir.
Asidin cerrahi tedavi

KARACİĞERİN  NONPARAZİTER KİSTLERİ

 

Akkiz                                                                  Konjenital

 

 

 

Neoplastik            Travmatik              Inflamatuar                Polikistik                 Soliter

 

 

 

Malign     Benign                                                                            Multiorgan             Üniloküler

Sadece KC’de  tutulum                            Multiloküler

 

 

 

Histogenetik olarak:      *Dejeneratif        *Lenfatik          *Retansyon

*Dermoid            *Endotelyal       *Proliferatif

 

KC’de kisti olanlarda polikistik böbrek insidansı % 51.6, tersine PKB hastalarında KC kisti ihtimali % 19-34 oranındadır.

 

Tanı  USG ve CT – Anjiografi

Tedavi  5 cm  kistler tedavi gerektirmezler.

5-10  cm arası kistlerde  Aspirasyon. Sıvı berrak veya seröanjinöz ise ve yeniden dolarsa kist duvarının en az 3’te 1’nin eksizyonu ve peritona serbest drenajın sağlanması yeterlidir.

10 cm  kistlerde  Aspirasyon. Sıvı berrak veya saröanjinöz ise total veya parsiyel eksizyon yeterlidir. Enfekte kist ise eksternal drenaj yapılır. Kist içeriği safralı ise bu kistin safra yollarıyla ilişkili olduğunu gösterir ki bu durumda internal drenaj yapılır (Kistogantrostomi, kistojejunostomi, kistoduodenontomi).

Eğer kist içeriği mukoid ise kistadenom veya kistadeno Ca olabileceği düşünülerek kist duvarından frozen-section inceleme yapılır. Kıstadenomda  Total Eksizyon kistodeno Ca’da  Labektomi.

Asemptonatik polikistik KC hastalığı tedavi gerektirmez. Semptomatikse ancak loba veya segmente lokalize ise rezeksion yapılabilir.

 


                           KİST HİDATİK

 

Uzak Doğu, Orta Doğu, Doğu Avrupa ve Güney Amerika’da sık görülen bir hastalıktır. Ülkemizde de oldukça yaygındır. Vücutta en çok karaciğeri tutar.

Etyolojik ajan Echinococcus’tur. E. granülosus ve E. multinüklearis (E. multilocularis, alveolaris) olmak üzere iki parazit, aynı hastalığın değişik iki formuna neden olmaktadır.

E. granülosus, 0.4-0.6 cm uzunlukta olup, baş (iki tane emici parçası vardır), boyun, cinsel organlar (dişi ve erkek kısımları vardır) ve uterus (yumurtalar burada bulunur) olmak üzere 4 parçadan oluşur.

Çoğunlukla köpek sindirim sisteminde yerleşirler. Ya uterus tamamen düşer veya yumurtaları teker teker salarak hastalığı etrafa bulaştırır.          Esas konak köpek ve diğer yırtıcılar, ara konak ise, insan ve ot yiyeceklerdir. Echinococcus, köpeklerde hastalık yapmaz. Çünkü yumurtası, onların sindirim sisteminde parçalanamaz ve parazit, yumurta içinde dışkı ile atılır. Köpek dışkısının ağıza alınması veya hava yolu ile insan ve ot yiyicilere bulaşan Echinococcus yumurtaları, GIS’e geçer ve deoxykolik asid tarafından parçalanır. Böylece parazit serbest hale geçip, portal sistem vasıtasıyla karaciğere ulaşır. Bununla birlikte kist hidatik, ancak % 70-80 oranında karaciğerde görülür. Eğer parazit karaciğerden geçerse, genellikle akciğer kapiller sisteminde takılır. Yani hastalığın % 10-15’i de akciğerlerde görülür. Fakat kist hidatik vücuttaki bütün organlarda yerleşebilir. Yalnız akciğer ve karaciğer dışı organlarda (beyin vb.) görülen kist hidatik vak’alarının büyük çoğunluğunda VSD ya da ASD gibi konjenital kalp hastalıklarına rastlanılmaktadır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir