Skip to main content

ANOREKTAL BENİGN HASTALIKLAR

a- fetoprotein KC’de sentez edilen fetal yaşamda ve doğumdan 10-12 hafta sonrasına dek yüksek bulunan bir proteindir. Embriyojenik tümörlerde (Over, testis, hepatoblastoma) çok yüksek düzeylere çıkabilir. Ayrıca hepatoma, siroz, kronik hepatit ve KC’in metastatik tümörlerinde yüksek değerlerde bulunabilir.

 

 

 

 

KOAGÜLASYON VE PIHTILAŞMA FAKTÖRLERI

KC hastalıklarında sentezi ilk bozulan faktör protrombindir. Protrombin zamanı aynı zamanda fibrinojen, Faktör I, III ve X’un da göstergesidir. K vit bağımlı sentez edilen faktörler II, VII, IX ve X’dur. Tıkanma sarılıklarında bu nedenle IM K vit vermek gerekir. Ancak sarılığa bağlı hücre nekrozu ve hepatik yetmezlik varsa yapılan K vit enjeksiyonları protrombin zamanı normale getirmez.

  Serum Amonyak düzeyi: KC kolesterol sentezi için en önemli merkezdir. Akut ve kronik KC hastalıklarında bu maddelerin total değerleri azalır.

  Özel İmmünolojik testler: Primer bilier siroz’da AMA % 85 (+).

            Kantitatif testler: Maksimum üre sentezi, galaktoz eliminasyon kapasitesi

 

 

                       KC ABSELERİ

Pyojenik ve amebik olarak iki ana grupta toplanır:

 

                      PYOJENİK ABSELER:

En sık kaynak safra kesesi ve safra yolları hastalıklarıdır. Koledokolitiazis, safra yolları darlıkları, sklerozan kolanjit ve safra yolları, pankreas ve ampulla vateri karsinomları ile akut kolesistit en başta gelen nedenlerdir.

Asenden yolla enfeksiyon gelişir. Hematojen yayılım ise portal ven veya hepatik arter yolu ile olur. Divertikülit, apendisit, omfalit ya da pankreatik abse gibi intreabolomiral enfeksiyonlar pileflebiteyol açarak karaciğerde pyojenik abse gelişimine yol açabilirler. Ayrıca bakteriyemiye yol açan endokardit, pnömani, otitis media ve osteomyelit gibi enfeksiyonlar hepatik arter yolu ile karaciğere ulaşarak pyojenik abse oluşumuna yol açabilirler. Komşuluk yolu ile de yayılım olabilir. (Subfrenik abse gibi). Diabet, kronik alkolizm, hemotolojik hastalıklar ve steroid bağımlılığı predispozan faktörlerdir.

Safra kesesi ve safra yolu hastalıkları   % 31-45

(Asenden enf.)

Portal ven yolu ile yayılım                    % 20-30

Hematojen yayılım (Hepatik arter)       % 15

Doğrudan yayılım (komşuluk)              % 15

Kriptojenik abseler (Kist hidatik)         % 15

                    Klinik Belirti ve Bulgular: En sık belirtiler ateş, karın ağrısı, halsizlik, iştahsızlık ve bulantı, kusmadır. Kilo kaybı, öksürük gece terlemeleri ve sağda plörezi de olabilir. En sık rastlanılan klinik bulgular, hepatomegali, KC’in hassas olması ve sarılıktır.

                     Lab. Bulguları: Lökositoz, anemi, hipoalbüminemi en sık saptanan bulgulardır. KC fonks. Testlerinden özellikle ALP ve GGT seviyeleri yükselir.

                     Abse Özellikleri: Pyojenik abseler tek (soliter) ya da multipl olabilirler. Soliter olanlar sinsi seyirlidir. Multipl olanlar ise akut ve toksik tablo ortaya koyarlar. Abselerin çoğu sağ lobda yerleşir.

Pyojenik abselerde en sık etken E. coli’dir. Diğer Gr (-) basillerin yanısıra, gr (+) koklarda etkili olabilir. Olguların büyük kısmında (% 40) polimikrobial abse sözkonusudur. % 30 olguda 3’den fazla bakteri etkendir. % 15 olguda kan kültürleri negatif olabilir.

                  Tanı: Akc. grafisinde sağ hemidiyaframda yükselme, atelektazi ve pleural effüzyon saptanır.

USG ilk yapılması gereken tanısal girişimdir. % 85-95 doğruluk oranı vardır. CT ve MR’da yardımcı olabilir. Sintigrafi ile 2 cm’den büyük lezyonlar saptanabilir. Tc 99 ile soğuk alan, Ga 67 ile ise sıcak alan olarak lezyon görülür.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir