Oytun Erbas Hakkında

I. Kongre Düzenleme Görevleri

 1. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 2. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014

J. Üye Olduğu Dernekler

 • Türk Nöroloji Derneği
 • EEG-EMG Derneği
 • Federation of European Neuroscience Societies (FENS)
 • Türkiye Beyin Araştırmaları ve Sinirbilimleri Derneği (TUBAS)
 • International Brain Research Organization (IBRO)
 • Society for Neuroscience (SfN)

K. Labaratuvar Deneyimleri

 1. Dejeneratif sinir sistemi hastalıklarının hayvan modelleleri (Parkinson, Alzheimer, Diyabetik nöropati-retinopati, ağır metal/kemoterapotik ile oluşturulan toksik nöropatiler, kritik hasta nöropatisi)
 2. Diyabet ve komplikasyonlarının modellenmesi (nöropati, nefropati, retinopati, kardiyomiyopati) (sıçanda)
 3. Yağlı karaciğer, insulin rezistansı ve obezite modellenmesi (sıçanda)
 4. Jinekolojik hastalık hayvan modelleri (Polikistik over sendromu, endometriozis, fıtık, greft uygulama, inkontinans ve ürodinami)
 5. Psikiyatrik hastalıkların hayvan modelleri (psikoz, anksiyete, depresyon, otizm, agresivite modelleri)
 6. Sıçan ve tavşanda Epilepsi-Akut konvulziyon modelleri (Pentilentetrazol ve strikinin ile)
 7. Keçi ve koyunda laparaskopik/laparatomik batın cerrahisi
 8. Sepsis modellemesi (sıçan)
 9. Sinir hasarı cerrahi modelleri (fasial paralizi, siyatik sinir kesi ve tamiri) (Sıçan)
 10. Sıçan beyninde Sterotaksik Girişimler
 11. Elektrofizyoloji temel uygulamaları (EMG-EEG elektrod yapımı, yerleştirilmesi)
 12. EMG, EEG (kortikogram ve derin beyin kaydı), EKG, Evoked potansiyel kaydı ve yorumu (Sıçanda ve insanda)
 13. Radyodiagnostik temel uygulamaları (CT, MRI, PET-CT, Endovasküler anjiografik girişimler, girişimsel radyoloji tanı ve tedavi prosedürleri) (İnsan)
 14. Nukleer Tıp temel uygulamaları (Tc-99m perteknatat (PYP, MAG3, PYP eritrosit işaretli sintigrafi) (sıçanda)
 15. Temel Histolojik incelemeler ve Immunhistokimya yöntemleri

 

L. Başarı, Burs, Ödüller

 

 1. 18. Ulusal Hipertansiyon ve Böbrek Kongresi En iyi sözlü Bidiri üçüncülük Ödülü. “Metotreksat ile tubuler hasar oluşturulmuş sıçanlarda aminofilin ve adenozinin tubuler hasar üzerine etkisi.” Mustafa Yıldırım, Emin Taşkıran, Hasan Çağrı Yıldırım, Gürkan Yiğittürk, Mümin Alper Erdoğan, Dilek Taşkıran, Ayfer Meral, Harun Akar, Oytun Erbaş (2016) 11-15 Mayıs 2016, Kıbrıs
 2. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2015) en iyi deneysel araştırma destek ödülü Emin Taşkıran, Oytun Erbaş, Gürkan Yiğittürk, Dilek Taşkıran, Harun Akar, Ayfer Meral  “Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda adenozinin böbrek koruyucu etkisi”
 3. Turkish German Gynecology Congress 2014. 2nd Best Abstract of the Congress. Oytun Erbas, Halil Gursoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Huseyin Aktug, Altug Yavasoglu, Dilek Taskiran. ” Ovarian Failure in Diabetic Rat Models: Nf-Kappab, Oxidative Stress And Pentraxin-3″.
 4. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics. Gynecology & Infertility (COGI) 2013. Young Scientists Award. The first Best Abstract Akdemir, B. Zeybek, L. Akman, A. M. Ergenoglu, A. O. Yeniel, O. Erbas, A. Yavasoglu, M. C. Terek, D. Taskiran  “Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) Decreases The Extent Of Ovarian Damage Caused By Cisplatin In An Experimental Rat Model”
 5. Jacques Duparc Award (The European of National Associations of Orthopaedics and Traumatology-EFORT) . Ersin Kuyucu, Bilal Gümüş, Oytun Erbaş, Ali Murat Dülgeroğlu, Osman Arslan Bora. “Subcutaneously Admistreted Exenatide (a Glukagon Like Peptide-1 Analogue) On The Recovery of Nerve In A Rat Sciatic Nerve Damage Model”
 6. Politzer Prize (2013) (International Society for Otologic Surgery and Science). First Place. Gökçe Tanyeri, Onur Çelik, Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Özlem Yılmaz Dilsiz. “The Effectiveness Of Different Neuroprotective Agents In Facial Nerve Injury: An Experimental Study”
 7. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2013, En İyi Araştırma 2. lik ödülü. Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi,Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, Hüseyin Aktuğ.“ Deneysel Diyabet Modeli Oluşturulan Siçanlarda Ederavone ve Bevacizumabin Retinopati Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, 06-10 Kasım Kemer-Antalya
 8. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi 2013 en iyi poster 3. lük ödülü . Hüseyin Anıl Korkmaz, Hüseyin Aktuğ, Oytun Erbaş. “Sıçanlarda Allopurinolün alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığını iyileştirmesi”
 9. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2013) en iyi çalışma mansiyon ödülü.  Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 10. İç Hastalıkları Kış Kongresi (2013) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş, Hande Yapışlar, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 11. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü.Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Erkan Kısmalı, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ,  “Sıçanlarda diyabete bağlı gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetamın koruyucu etkisinin histolojik, sonografik elastografi ve EMG  ile gösterilmesi”
 12. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2011) en iyi bildiri ödülü.Oytun Erbaş. “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 13. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü.Oytun Erbaş “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 14. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü.Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G “Diyabetik Nöropatili sıçanlarda oksitosinin nöropati üzerine geri döndürücü etkilerinin elektrofizyolojik ve davranışsal olarak araştırılması”.
 15. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü.Oytun Erbaş. “Sıçanlarda sepsis ile induklenen kritik hasta nöropatisi (KHPN) modelinde levetirasetam ve oksitosinin olası koruyucu etkilerinin elektromiyografi (EMG) ile araştırılması”
 16. Nisan 2010 TUS 8. si
 17. Eylül 2006 TUS 16. sı
 18. Nisan 2003 TUS 3. sü
 19. Eylül 2002 TUS 9. su
 20. Nisan 2004 TUS 9. su
 21. Eylül 2001 TUS 12. si
 22. Mart 2002, Türkiye Klinikleri 20.Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması Türkiye 2.si
 23. Haziran 2001, Ege Üni. Tıp Fakultesi Dönem 2.si (Mezuniyet)

M. Öğretim Deneyimleri

 1. İstanbul Uni. Iktisad Fakültesi. Yüksek Lisans. “Endüstriyel Nöropsikoloji Dersleri” (2015) Eğitim Yılı (Haftada 2 saat)
 2. Bilim  Üni. Beslenme ve Diyetetik Bölümü. Güz ve Bahar Yarıyılı Dönem IV “Fizyopatoloji Dersleri” (2015) Eğitim Yılı (Haftada 2 saat)
 3. Bilim  Üni. Tıp Fak. Güz ve Bahar Yarıyılı Dönem IV “Fizyopatoloji Dersleri” (2015) Eğitim Yılı (Haftada 2 saat)
 4. Gaziosmanpaşa Üni. Tıp Fak. Güz ve Bahar Yarıyılı Dönem I ve II “Fizyoloji Dersleri” (2013-2014) (2014-2015) Eğitim Yılı (Haftada 6 saat)
 5. Gaziosmanpaşa Üni. Diş Hekimliği Fakultesi Güz Yarıyılı Dönem II “Fizyoloji Dersleri.” (2014-2015 ) (Haftada 3 saat)
 6. Gaziosmanpaşa Üni. Eğitim Fakultesi Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Bölümü. (PDR) Güz Yarıyılı Dönem I “Fizyolojik Psikoloji” Dersi. (2014-2015) (Haftada 8 saat)
 7. Ü. Tıp Fakültesi 1. ve 2. sınıf “Fizyoloji pratikleri” (2007-2012)
 8. Ü. İzmir Atatürk Sağlık Yüksek Okulu “Fizyoloji Pratikleri” (2007-2012)
 9. Ü. Hemşirelik Yüksek Okulu “Fizyoloji Pratikleri” (2007-2012)
 10. Beyin Haftası Lise Eğitim aktiviteleri (2007-2012)

N. İdari Görevler

 1. Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji Anabilimdalı Başkanı (2013-2014)