Oytun Erbas Hakkında

H. Davetli Konuşmacı ve Kurs Eğitmenliği

 1. Yıldırım SARA, Oytun ERBAŞ,“Sıçanlarda EEG (Derin Beyin & Kortikal) Kaydı ve Yorumu Kursu” 11. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 2. Oytun ERBAŞ.“Kadim Bir Peptide Sinir Sisteminde Yeni Roller: Modülatör, Koruyucu ve Yatıştırıcı Oksitosin” 11. Ulusal Sinirbilim kongresi (28 Nisan-1 mayıs 2013)
 3. Oytun ERBAŞ,Oxytocin: Old Hormone, New Drug, “Deneyden kliniğe oksitosin uygulamaları” 49. Ulusal Psikiyatri Kongresi, İzmir (24-28 Eylül 2013)
 4. Oytun ERBAŞ, Yıldırım SARA, “Sıçanlarda EMG, EEG ve EKG kaydı kursu” (Temel Elektrofizyoloji uygulamaları), 39. Ulusal Fizyoloji Kongresi, Ankara ( 10-14 Eylül 2013)
 5. Oytun ERBAŞ. “Sitokin ilişkili davranış değişiklikleri ve psikiyatrik hastalıklarda inflamasyon”. Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu , Antalya, (23-26 Nisan 2014)
 6. Oytun ERBAŞ, Oksitosinin klinik kullanım alanları (Deneyden kliniğe neler öğrendik ?), Türkiye Psikiyatri Derneği 18. Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu , Antalya, (23-26 Nisan 2014)
 7. Erbaş, D. Taşkıran, G. Peker, “Deneyden Kliniğe Oksitosin Uygulamaları” 18. Ulusal Psikoloji Kongresi, Bursa, 9-12 Nisan 2014
 8. Oytun Erbaş, “Alzheimer Tip 3 Diyabet midir ?”, 7. Akademik Geriatri Kongresi 2014, Antalya, 28-31 Mayıs 2014
 9. Oytun Erbaş, “Nörodejeneratif Hastalıkların Hayvan Modelleri Kursu”, 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014
 10. Oytun Erbaş, “Temel Elektrofizyoloji Uygulamaları Kursu”, 26. Ulusal Biyofizik Kongresi, Tokat, 9-12 Eylül 2014
 11. Oytun Erbaş, “Belleğin Moleküler Mekanizmaları”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 12. Oytun Erbaş, “Glutamat ve psikiyatrik hastalıklar”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 13. Oytun Erbaş,Kadim Bir Peptide Yeni Roller”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 14. Oytun Erbaş,Sitokin ilişkili davranış ve psikiyatrik hastalıklarda inflamasyon”, Psikiyatri Güz Okulu 2014, Malatya, 30 Ağustos-2 Eylül 2014
 15. Oytun Erbas. “Cholecalciferol (vitamin D3) improves cognitive dysfunction and reduces inflammation in a rat fatty liver model of metabolic syndrome.” 3rd International Conference and Exhibition on Neurology & Therapeutics, September 2014, Philadelphia
 16. Oytun Erbaş, “Kurs: Psikiyatrik Hastalıkların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”, 50. Ulusal Psikiyatri Kongresi, Antalya, 12-16 Kasım 2014
 17. Oytun ERBAŞ,“Sitokin İlişkili Davranış Değişiklikleri ve Psikiyatrik Hastalıklarda Enflamasyon”, 13. Ulusal Sinirbilim Kongresi, 30 Nisan – 3 Mayıs 2015, Konya
 18. Oytun Erbaş, Kurs: Psikiyatrik Hastalıkların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”, Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası-İZMİR
 19. Selim Tümkaya, Oytun Erbaş, Gülay Oğuz, Haldun Soygür, Nevzat Yüksel, Aşkın Nörobiyolojisi: Aşkın Tedavisi Mümkün Mü ?”, Yıllık Toplantısı ve Klinik Eğitim Sempozyumu, 6-9 Mayıs 2015, Kuşadası-İZMİR
 20. Oytun Erbaş, “Obezite, metabolik sendrom ve psikiyatri ilişkisi”. Psikoterapi Yaz Okulu – 7. “Yeme Bozuklukları” , 12-14 Haziran 2015, Malatya
 21. Oytun Erbaş, “Yemenin Nörobiyolojisi”. Psikoterapi Yaz Okulu – 7. “Yeme Bozuklukları” , 12-14 Haziran 2015, Malatya
 22. Oytun ERBAŞ, “Psikiyatrik Bozuklukların Deney Hayvanlarında Modellenmesi”. 21. Sosyal Psikiyatri Kongresi , 10-13 Eylül 2015, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi