Oytun Erbas Hakkında

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir doğumlu olup, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Ege Üniversitesinde Radyoloji ve Fizyoloji Anabilim dallarında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır. Ege Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Bilim Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, Üsküdar Üniversitesi’nde; Tıp Fakültesi Fizyoloji, İktisat Fakültesi, İletişim Fakültesi, Edebiyat Fakültesi Psikoloji bölümlerinde öğretim üyeliği (Uzman Dr, Yrd. Doç.Dr), Deneysel Tıp ve ARGE Merkezi Müdürlüğü ve Fizyoloji Anabilim Dalı Başkanlığı yapmıştır. Fizyoloji, Fizyopatoloji, Biyolojik Psikoloji, Nöropazarlama ve Sinirbilim derslerini bu fakültelerde vermiştir.

Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Medicine ve Istanbul Bilim University Florence Nightingale Journal of Transplantation dergilerinin yayın sekreterliği ve yayın editörlüğü görevini üstlenmiştir.

Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin etkileri, epilepsi mekanizmaları ve tedavisi, nörogelişimsel bozukluklar (otizm) ve tedavisi, diyabetik nöropatide nöroprotektif ilaç denemeleridir.

Psikiyatrik hastalıkların, Dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiştir. Uluslararası indeksli dergilerde (SCI ve SCI-E) 100 den fazla bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında “Politzer ödülü” (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de “Jacques Duparc ödülünü” (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır.

TUS sınavında 7 kez derece yapmıştır. Dereceleri, Nisan 2010 sekizinci, Eylül 2006 onaltıncı, Nisan 2003 üçüncü, Eylül 2002 dokuzuncu, Nisan 2004 dokuzuncu, Eylül 2001 onikinci, Türkiye Klinikleri 20. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması ikicisi’ dir.