TIP FİZYOLOJİ DERS NOTU

VÜCUT SIVILARI VE İYONLAR

İnsan vücudunun % 60 ı sudan oluşmaktadır. Bunun %40’ı intraselüler, %20 ekstraselüler sıvıdır. Ekstraselüler sıvının %5’i plazma, %15’i ise interstisyel (hücreler arası) sıvıdan oluşmaktadır.

İntraselüler sıvı (%40) En çok bulunan iyonlar:       Potasyum [En fazla bulunan iyon (katyon)]       Magnezyum (En fazla bulunan ikinci katyon) Protein (En fazla bulunan negatif yüklü organik madde) Organik fosfor (En fazla bulunan anyon) Kalsiyum (En az bulunan iyon)

Ekstraselüler sıvı (%20): Sodyum (en fazla bulunan katyon) Bikarbonat Klor (en fazla bulunan anyon)

fizyoloji1

MOL – OSMOL – OSMOLARİTE – EQUİVALAN KAVRAMLARI

MOL:

Avagadro sayısı kadar atoma 1 mol denmektedir. 1 mol H = 1 gram H 1 mol C = 12 gram C 1 mol NaCl = 58 gram NaCl 1 mol glukoz (C6H12O6)= 180 gram MOLAR: 1 mol atomun, 1 llitre sudaki çözeltisi ne ise 1 molar (mol / litre) denir. 58 gram NaCl ün bir litredeki çözeltisi 1 molardır. (1 M NaCl)

OSMOLARİTE: ( Su tutma Gücü )

1 litre solusyondaki çözünmüş partiküllerin miktarıdır (osmol / Lt) (mOsmol = 1 / 1000 osmol) 1 molar Glukoz = 1 osmol Glukoz 1 molar NaCl = 2 osmol NaCl Plazma osmolaritesi hesaplanırken plazmadaki tüm partiküller hesaplanır.

Plazma osmolaritesi

(mOsmol / Lt ) = 2* Na+ Glc / 18 + BUN / 2.8 ( Formülde sodyumun 2 ile çarpılma sebebi plazmadaki anyonları da formüle dahil etmektir.) Plazma osmolaritesi 280 mosmol/Lt dir.

NOT:

Organizmada bulunan tüm sıvıların ozmolaritesi eşit yani izoozmotiktir. %0.9 NaCl izotonik çözeltidir. Yani 280 mosmol/Lt dir.

OSMOLALİTE:

1 kilogram solusyondaki çözünmüş partiküllerin miktarıdır. (osmol / kg)

EQUİVALENT:

1 lt solusyondaki iyonize olan moleküllerin toplam yük (şarj) sayısıdır . (Eq / Lt)

HÜCRE ZARININ FİZYOLOJİK ÖZELLİKLERİ VE HÜCRE ZARINDAN MADDE TRANSPORTU

HÜCRE ZARI (PLAZMALEMMA)

Hücreyi sınırlayan yarı sıvı-mozaik modelinde bir yapıdır. Membranda esas olarak fosfolipidler ve kolesterol bulunmaktadır. En çok bulunun fosfolipid, fosfatidilkolin (Lesitin) dir. Ayrıca membranda proteinler bulunur. Membranın içine gömülmüş proteinlere intrensek (integral), sadece bir yüzünde bulunanlara ise extrensek ( periferal) proteinler adı verilir. Fosfolipid moleküllerin hidrofob (yüksüz) uçları birbirine, hidrofil (yüklü) yüzleri hücre iç ve dış yüzüne bakacak biçimde düzenlenmiştir. Biyokimyasal markeri Na-K ATPazdır.

NOT:

Zar akışkanlığını etkileyen faktörler:

Yağ asidi zincir uzunluğu ile ters orantılıdır.

Kolesterol miktarı ile ters orantılıdır.

Yağ asidi doymamışlık derecesi ile doğru orantılıdır

Sıcaklık ile doğru orantılıdır.