Dermatoloji – Göz – KBB – Ortapedi

                                        DERMATOLOJİDE ELEMANTER LEZYONLAR

A) Primer:

                   Makül: deri ile aynı seviyede, 1 cm’den az çaplı, çevresindeki deriden sadece renk bakımından farklı nonpalpabl lezyon: hipo-hiperpigmente vs.

Patch: 1 cm üstündeki maküler lezyon

Papül: Çapı 1 cm’den küçük sert solid lezyonlardır.

Nodül: Çapı 1 cm üzerindeki sert solid lezyonlardır.

Vezikül: Çapı 0,5 cm altındaki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Bül: Çapı 0,5 cm üzerindeki intra veya subepidermal su toplanmasıdır.

Püstül: Püy içeren su toplanmasıdır. Vezikül veya bül olabilir.

Plak: birleşmiş papüler lezyonlardır.

B) Sekonder

Kurut: sulantılı elementer lezyonun üzerindeki materyalin kurumasıyla oluşan sert yapı.

Ekskoriasyon: kaşıntı ile epidermisin çizilerek kalkmasıdır.

Erozyon: epidermiste yüzeyel doku kaybı

Likenifikasyon: kaşıntı ile  derinin kabalaşması

Ülser: epidermis ve dermisi içine alan doku kaybı

Skar: ülserlerin ve derin yaraların fibrozisle iyileşmesidir.

Skuam: stratum korneum tabakasının gözle görülür dökülmesidir (kepeklenme)

 

                                               PAPÜLOSKUAMÖZ HASTALIKLAR

PSORİAZİS

Etyoloji:

HLA ile ilişkilidir; en güçlü ilişki HLA Cw6’dır.

Tetik faktörlerden en belirgin olanı travma’dır.

Travma alanlarında lezyonların ortaya çıkmasına KOEBNER fenomeni denir.

Enfeksiyonlarda tetikleyici faktörler olabilir. Beta-hemolitik streptokoklar ve viral enfeksiyonlar rol oynar.

Diğer önemli bir faktör ise ilaçlardır, Lityum, NSAİD, antimalaryaller, sistemik steroid tedavisinin aniden kesilmesi.

Etyoloji

Nöroloji

                                                MEDULLA SPİNALİS

Medulla spinalis, medullada desussatio piramidarum alt kısmından başlar. 2.lomber vertebra seviyede conus medullaris olarak sonlanır. 31 adet spinal sinir medulla spinalisten çıkar.

medula

             8 adet servikal sinir bulunur. C5-Th1 seviyesinde brakial pleksus bulunur. Bu bölgede MS daha kalındır.

           12 adet torak sinir bulunmaktadır.(Th1-Th12)

             5 adet lomber sinir bulunur. L1-S2 seviyesinde alt extremiteye giden, lumber ve sakral pleksus çıktığı için bu bölgede de MS kalındır.

             5 adet sakral sinir bulunur. 1 adet koksigeal sinir bulunmaktadır.

            MS, gri cevher kısmı kelebeğe benzer. Noronların gövde kısımları bulunur. Gri cevheri, beyaz cevher sarmaktadır. Beyaz cevher myelinli asendan ve desendan yolları içermektedir.

ms

 

 

ms 1

MS, ön boynuzundan iskelet kasına giden motor nöronlar çıkmakta iken, arka boynuzdan duyu nöronları girmektedir. MS, intermediate (lateral) boynuzu Th1-L2 seviyesinde bulunur. Preganglionik sempatik nöronların gövde kısımlarını barındırır. Ayrıca bu bölgede serebelluma giden Clarke nöronları bulunmaktadır.

ms 2

 

 

Medulla spinalis Arterleri:

            A. spinalis anterior; bir tanedir. A. vertebralis’lerden gelen birer dalın birleşmesi ile oluşur

            A. spinalis posterior; iki tanedir. A. vertebralis’lerden veya bu arterlerin dalları olan a. inferior posterior cerebelli’lerden ayrılır. Medulla spinalis’in arka 1/3’ünü (funiculus posterior ve cornu posterius’ları) beslerler.