Ödül Alan Bilimsel Çalışmalarım

 1. 10. Turkish German Gynecology  Congress 2014. 2nd Best Abstract of the Congress. Oytun Erbas, Halil Gursoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Huseyin Aktug, Altug Yavasoglu, Dilek Taskiran. ” Ovarian Failure in Diabetic Rat Models:  Nf-Kappab, Oxidative Stress And Pentraxin-3″.
 2. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics. Gynecology & Infertility (COGI) 2013. Young Scientists Award. The first Best Abstract . A. Akdemir, B. Zeybek, L. Akman, A. M. Ergenoglu, A. O. Yeniel, O. Erbas, A. Yavasoglu, M. C. Terek, D. Taskiran  “Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) Decreases The Extent Of Ovarian Damage Caused By Cisplatin In An Experimental Rat Model”, ,
 3. Jacques Duparc Award 2013 (The European of National Associations of Orthopaedics and Traumatology-EFORT) . Ersin Kuyucu, Bilal Gümüş, Oytun Erbaş, Ali Murat Dülgeroğlu, Osman Arslan Bora. “Subcutaneously Admistreted Exenatide (a Glukagon Like Peptide-1 Analogue) On The Recovery of Nerve In A Rat Sciatic Nerve Damage Model”
 4. Politzer Prize (2013) (International Society for Otologic Surgery and Science). First  PlaceGökçe Tanyeri, Onur Çelik, Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Özlem Yılmaz Dilsiz. “The Effectiveness Of Different Neuroprotective Agents In Facial Nerve Injury: An Experimental Study” (Video İçin Tıklayın)  (Haber İçin Tıklatın)
 5. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2013, En İyi Araştırma 2. lik ödülü. Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi, Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, Hüseyin Aktuğ.“ Deneysel Diyabet Modeli Oluşturulan Siçanlarda Ederavone ve Bevacizumabin Retinopati Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, 06-10 Kasım Kemer-Antalya
 6. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2013 en iyi poster 3. lük ödülü . Hüseyin Anıl Korkmaz, Hüseyin Aktuğ, Oytun Erbaş. “Sıçanlarda Allopurinolün alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığını iyileştirmesi”
 7. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2013) en iyi çalışma mansiyon ödülü.  Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 8. 9. İç Hastalıkları Kış Kongresi (2013) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş, Hande Yapışlar, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 9. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Erkan Kısmalı, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ,  “Sıçanlarda diyabete bağlı gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetamın koruyucu etkisinin histolojik, sonografik elastografi ve EMG  ile gösterilmesi”
 10. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2011) en iyi bildiri ödülü. Oytun Erbaş. “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 11. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 12. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G “Diyabetik Nöropatili sıçanlarda oksitosinin nöropati üzerine geri döndürücü etkilerinin elektrofizyolojik ve davranışsal olarak araştırılması”.
 13. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş. “Sıçanlarda sepsis ile induklenen kritik hasta nöropatisi (KHPN) modelinde levetirasetam ve oksitosinin olası koruyucu etkilerinin elektromiyografi (EMG) ile araştırılması”

Oytun Erbas Hakkında

Aldığı Görevler:

Yrd.Doç Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakultesi Fizyoloji AD, TOKAT 2013-Halen
Uzm.Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir 2012-2013
Araş. Gör. Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir 2006-2012
Araş. Gör. Dr Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji AD, Anabilim Dalı, İzmir 2002-2006

 

Yabancı Dil

 • İngilizce (İyi)

Tez Çalışması:

 • Diyabetik nöropatili sıçanlarda oksitosin, MESNA ve glutamin’ in, nöropati üzerine etkilerinin elektrofizyolojik (EMG) ve histolojik yöntemlerle araştırılması

ESERLER

A.Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler (SCI/SCI-E):

 1. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Dilek Taşkıran, “Amelioration of rotenone- induced dopaminergic cell death in the striatum by oxytocin treatment” Peptides (SCI)
 2. Oytun Erbaş, Ahmet Mete Ergenoglu, Ali Akdemir, Ahmet Ozgur Yeniel, Dilek Taşkıran “Comparison of Melatonin and Oxytocin in the Prevention of Critical Illness Polyneuropathy in Rats with Surgically- Induced Sepsis.” Journal of Surgical Research, (SCI)
 3. Oytun Erbas; Mustafa Yılmaz, Huseyin Anil Korkmaz; Saylav Bora; Vedat Evren; Gonul Peker “Oxytocin Inhibits Pentylentetrazol-Induced Seizures in the Rat” Peptides, (SCI)
 4. Ahmet Mete Ergenoğlu, Ahmet Ozgur Yeniel, Oytun Erbaş, Huseyin Aktuğ, Nuri Yildirim, Murat Ulukuş, Dilek Taskiran “Regression of endometrial implants by resveratrol in an experimentally induced endometriosis model in rats” Reproductive Sciences (SCI)
 5. Oytun Erbaş , A. Özgür Yeniel, Ali Akdemir, A. Mete Ergenoğlu, Mustafa Yilmaz, Dilek Taskiran, Gönül Peker “The beneficial effects of levetiracetam on polyneuropathy in the early stage of sepsis in rats: Electrophysiological and biochemical evidence” Journal of Investigative Surgery (SCI-E)
 6. Oytun Erbaş, Mustafa Yılmaz “Metoprolol and Diltiazem Ameliorate Ziprasidone Induced Prolonged QTc Interval in Rats” Toxicology and Industrial Health (SCI-E)
 7. Melda Apaydın, Vedat Evren, Oytun Erbaş, Cem Callı, Gönül O. Peker, Dilek Taşkıran “The use of manganese-enhanced MRI for the evaluation of neurodegenerative changes in a rat model of kainic acid- induced excitotoxicity” Diagnostic and Interventional Radiology (SCI-E)
 8. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Dilek Taşkıran, “Suppression of exaggerated neuronal oscillations by oxytocin in a rat model of Parkinson’s disease” General Physiology and Biophysics (SCI)
 9. Mete Ergenoglu, Oytun Erbaş, Ali Akdemir, Ahmet Ozgur Yeniel, Nuri Yildirim, Fatih Oltulu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taskiran, “Attenuation of ischemia-reperfusion induced ovarian damage in rats: does edaravone offer protection ?” European Surgical Research (SCI)
 10. Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, “Sepsis-induced changes in behavioral stereotypy in rats; involvement of TNF-alpha, oxidative stress and dopamine turnover ” Journal of Surgical Research (SCI)
 11. Oytun Erbaş,  Hüseyin Serdarv Akseki, Betül Eliküçük, Dilek Taşkıran, “Anti-psychotic like effect of trimetazidine in a rodent model”, The Scientific World Journal (SCI-E)
 12. Mustafa Yilmaz, Huseyin Aktug, Fatih Oltulu, Oytun Erbas “Neuroprotective Effects of Folic Acid on Diabetic Peripheral Neuropathy in Streptozotocin-Induced Diabetic Rats (SCI-E)” Toxicology and Industrial Health (SCI-E)
 13. Oytun Erbas, Halil Gursoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Huseyin Aktug, Altug Yavasoglu, Dilek Taskiran. ” Ovarian Failure in Diabetic Rat Models:  Nf-Kappab, Oxidative Stress And Pentraxin-3″. Taiwan Association of Obstetrics and Gynecology (SCI-E)
 14. Ali Akdemir; Oytun Erbaş; Mete Ergenoglu; Ahmet Özgür Yeniel; Fatih Oltulu; Altuğ Yavaşoğlu; Dilek Taskiran. “Montelukast prevents ischemia/reperfusion induced ovarian damage in rats”. European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology (SCI)
 15. Ahmet Özgür Yeniel, Oytun Erbas, Ahmet Mete Ergenoglu, Huseyin Aktug, Dilek Taskiran, Nuri Yildirim, Murat Ulukus, “Effect of oxytocin treatment on explant size, plasma and peritoneal levels of MCP-1, VEGF, and TNF- alpha and histopathological parameters in a rat endometriosis model” European Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology
 16. Oytun Erbas, Fulden Sarac, Hüseyin Aktuğ, and Gonul Peker, “Detection of impaired cognitive function in rat with hepatosteatosis model and improving effect of GLP-1 analogs (exenatide) on cognitive function in hepatosteatosis”, The Scientific World Journal (SCI-E)
 17. Durdane Aksoy, Volkan Solmaz, Oytun Erbas, “Positive effect of calcitonin on the seizures induced by pentylenetetrazole in rats”, Epilepsy Research (SCI)
 18. Oytun Erbas, Huseyin Anil Korkmaz, Fatih Oltulu, Hüseyin Aktug, Altug Yavasoglu, Levent Akman, Dilek Taskiran, “Oxytocin alleviates cisplatin-induced renal damage in rats”
 19. Ovunc AKDEMIR, Ilknur AKDEMIR, Turker CAVUSOGLU, William C LINEAWEAVER, Utku ATES, Feng ZHANG, Oytun ERBAS, “Impact of Aortic Cross-Clamping Time on Peripheral Nerves: Experimental Model” Annals of Thoracic and Cardiovascular Surgery (SCI-E)
 20. Oytun Erbaş , Hande Yapışlar , Fatih Oltulu , Altuğ Yavaşoğlu , Hüseyin Aktuğ , Dilek Taşkıran. “Nephro-protective effect of G-CSF in STZ-induced diabetic rats. ” Biotechnology Histochemistry (SCI-E)
 21. Ali Akdemir, Oytun Erbas, Funda Gode, Mete Ergenoglu, Ozgur Yeniel, Fatih Oltulu, Altug Yavasoglu, Dilek Taskiran. “Protective effect of oxytocin on ovarian ischemia-reperfusion injury in rats” Peptides  (SCI)
 22. Gunay H, Kucuk L, Erbas O, Atamaz FC, Kucuk U, Coskunol H,  “The effectiveness of tetanus toxin on sciatic nerve regeneration: A preliminary experimental study in rats.” Microsurgery (SCI-E)
 23. Aksoy D,  Solmaz V, Taskiran D, Erbas O. “The association between seizure predisposition and inflammation in a rat model of fatty liver disease.” Neurol Sci. (SCI)
 24. Erbas O, Solmaz V, Aksoy D, Yavasoglu A, Sağcan M, Taskiran D. “Cholecalciferol (vitamin D 3) improves cognitive dysfunction and reduces inflammation in a rat fatty liver model of metabolic syndrome”. Life Sciences (SCI)
 25.  T. Çavusoglu, O. Erbas, T. Karadeniz, Ö. Akdemir, E. Açıkgöz, M. Karadeniz, M. İ. Tuglu, U. Ates, “Comparison of Nephron-protective Effects of Enalapril and GLP Analogues (Exenatide) in Diabetic Nephropathy” Exp Clin Endocrinol Diabetes (SCI-E)
 26.  Oytun Erbaş, Levent Akman, Altuğ Yavaşoğlu, Mustafa Coşan Terek, Dilek Taşkıran, Tülay Akman,  “Oxytocin improves follicular reserve in a cisplatin-induced gonadotoxicity model in rats” BioMed Research International (SCI-E)
 27. Oytun Erbaş, Volkan Solmaz, Dürdane Aksoy, “Inhibitor Effect Of Dexketoprofen In Rat Model Of Pentylentetrazol-Induced Seizures” Neurological Research(SCI-E)
 28. Pala H., Pala E., Artunc Ulkumen B., Aktug H., Yavasoglu A., Korkmaz H., Erbas O.  “The Protective Effect of Granulocyte Colony Stimulating Factor on Endometrium and Ovary in a Rat Model of Diabetes Mellitus “, Gynecologic and Obstetric Investigation (SCI)
 29. Oytun Erbaş, Hüseyin Serdar Akseki, Volkan Solmaz,  Hüseyin Aktuğ,  Dilek Taşkıran, “Fatty liver-induced changes in stereotypic behavior in rats and Effects of Glucagon Like Peptid-1 analog on stereotypy” (SCI-E)
 30. Burak Zeybek, Mete Ergenoglu, Oytun Erbas, Nuri Yıldırım, Ali Akdemir, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, “High Dose Atorvastatin Ameliorates The Uterine Microenvironment In Streptozotocin-Induced Diabetic Rats”, Gynecological Endocrinology (SCI-E)
 31. Karadeniz T, Cavusoglu T, Turkmen E, Uyanıkgil Y, Karadeniz M, Akdemir Ö, Tuglu İ, Ateş U , Erbas O. Experimental comparison of protective characteristics of Enalapril and Trimetazidine in diabetic nephropathy, Renal Failure (SCI-E)
 32. Halil Gursoy Pala, Oytun Erbas, Emel Ebru Pala, Burcu Artunc Ulkumen, Levent AkmanTulay Akman, Fatih Oltulu, Altug Yavasoglu. “The Effects of Sunitinib on Endometriosis; An Experimental Rat Model Study” Journal of Obstetrics and Gynaecology (SCI-E)
 33. A.Akdemir, B.Zeybek, L.Akman, A. M.Ergenoğlu, A.O.Yeniel, O.Erbaş, A.Yavaşoğlu, M. C.Terek, D.Taşkıran, “Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) Decreases The Extent Of Ovarian Damage Caused By Cisplatin In An Experimental Rat Model” Journal of Gynecologic Oncology  (SCI-E)
 34. Akman, T., Erbas, O., Akman, L. ; Yilmaz, A. U. “Electrophysiological investigation of the effects of metoprolol and diltiazem on pazopanib induced prolonged cardiac repolarisation and proarrythmic effects: experimental study, Arq Bras Cardiol. (SCI-E)
 35. Levent Kucuk, Huseyin Gunay, Oytun Erbas, Ulku Kucuk, Funda Atamaz, Erhan Coskunol, “Effects of platelet-rich plasma on nerve regeneration in a rat model” Acta Orthopaedica et Traumatologica Turcica, (SCI-E)
 36. Cakmak B, Cavusoglu T, Ates U, Meral A, Nacar MC, Erbaş O. “Regression of experimental endometriotic implants in a rat model with the angiotensin II receptor blocker losartan” J Obstet Gynaecol Res.  (SCI-E)
 37. Oltulu F, Aktug H, Uysal A, Turgan N, Oktem G, Erbas O, Yavasoglu NK, Yavasoglu A. “Immunoexpressions of embryonic and nonembryonic stem cell markers (Nanog, Thy-1, c-kit) and cellular connections (connexin 43 and occludin) on testicular tissue in thyrotoxicosis rat model ” Hum Exp Toxicol. 2014 (SCI-E)
 38. Artunc-Ulkumen B, Pala HG, Pala EE, Yavasoglu A, Yigitturk G, Erbas O. “Exenatide improves ovarian and endometrial injury and preserves ovarian reserve in streptozocin induced diabetic rats.” Gynecol Endocrinol. 2014 Nov 4:1-6. (SCI-E)
 39. Oytun Erbaş, Bilge Piri Çınar, Volkan Solmaz, Türker Çavuşoğlu, Utku Ateş “The neuroprotective effect of erythropoietin on experimental Parkinson model in rats” Neuropeptides. 2014
 40. Oytun Erbaş, Hüseyin Serdar Akseki, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran, “Low-grade chronic inflammation induces behavioral stereotypy in rats” Metabolic Brain Disease. 11/2014
 41. Dokuyucu R, Kokacya H, Inanir S, Copoglu US, Erbas O. “Antipsychotic-like effect of minocycline in a rat model.” Int J Clin Exp Med.
 42. Uyanıkgil Y, Ozkeşkek K, Cavuşoğlu T, Solmaz V, Tümer MK, Erbas O. “POSITIVE EFFECTS OF CEFTRIAXONE ON PENTYLENETETRAZOL-INDUCED CONVULSION MODEL IN RATS.” Int J Neurosci.

 43. Tulay Akman, Levent Akman, Oytun Erbas, Mustafa Cosan Terek, Dilek Taskiran, and Aydin Ozsaran “The Preventive Effect of Oxytocin to Cisplatin-Induced Neurotoxicity: An Experimental Rat Model” BioMed Research International

BUluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

 1. Melda Apaydın, Oytun Erbas, Vedat Evren, Cem Callı, Dilek Taskiran, “Manganase Enhanced Magnetic Resonance Imaging of the Chronic Manganase Toxicity in the Edaravone and Oxytocin Treated rats, XX th. Symposium Neuroradiologicum. September 2014, ISTANBUL, Turkey
 2. Erbas O, Akseki H, Solmaz V, Aktug H, Taskiran D.Fatty liver-induced changes in stereotypic behavior in rats and effects of glucagon like peptid-1 analog on stereotypy” . Poster Presentation, 7th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA (Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2014;24 (Suppl. 1) :S139)
 3. Erbas O, Solmaz V, Akseki H, Delibas D.  “Antipsychotic effects of atorvastatin and melatonin in a psychosis model in rats .” Oral Presentation, 7th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA (Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2014;24 (Suppl. 1) :S73)
 4. Erbas O, Akseki H, Elikucuk B, Taskiran D.Antipsychotic-like effect of trimetazidine in a rodent model” Poster Presentation, 7th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA (Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2014; 24 (Suppl. 1) :S140)
 5. Kokacya MH, Inanir S, Copoglu US, Erbas O. “The antipsychotic effect omega-3 fatty acids in rats ” , Poster Presentation, 7th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA (Bulletin of Clinical Psychopharmacology, 2014; 24 (Suppl. 1) :S354)
 6. D. Aksoy, V. Solmaz, O. Erbas. “Positive effects of granulocyte-colony stimulating factor on a rat model of Parkinson’s disease”, Joint Congress of European Neurology, Istanbul, Turkey, May 2014 (European Journal Of Neurology  Volume: 21   Special Issue  Supplement: 1   Pages: 119-119  )
 7. V. Solmaz, D. Aksoy, O. Erbas. “Positive effects of erythropoietin on a rat model of Parkinson’s disease”. Joint Congress of European Neurology, Istanbul, Turkey, May 2014 (European Journal Of Neurology  Volume: 21 Special Issue Supplement: 1   Pages: 363-363 )
 8. Oytun Erbaş, Halil Gürsoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Hüseyin Aktuğ, Altuğ Yavaşoğlu, Dilek Taşkıran, “Ovarian Failure In Diabetic Rat Model; Nf-Kappa-B, Oxidative Stress And Pentraxin-3” Oral Presentation, X. Turkish German Gynecology Congress, 2014, Antalya – Turkey
 9. Oytun Erbas, Halil Gürsoy Pala, Emel Ebru Pala, Burcu Artunç Ülkümen, Levent Akman, Tülay Akman, Fatih Oltulu, Hüseyin Aktuğ, Altuğ Yavaşoğlu. “Therapeutic Effect Of Sunitinib On Diabetes Mellitus Related Ovarian Injury: An Experımental Rat Model Study” Oral Presentation, X. Turkish German Gynecology Congress, 2014, Antalya – Turkey
 10. L. Akman,G. Sahin,O. Erbas, H. Aktug,, A. Akdogan,E. N. Tavmergen Goker “Comparison Of Montelukast And Cabergoline For Prevention Of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS): In An Experimental Rat Model” Poster Presentation, Conjoint Meeting of the International Federation of Fertility Societies and the American Society for Reproductive Medicine, BOSTON, USA, 2013
 11. L. Akman,A. Akdogan,O. Erbas,H. Aktug,G. Sahin, E. Tavmergen “Effect Of Letrozole For Prevention Of Ovarian Hyperstimulation Syndrome (OHSS) In A Rat Model” Poster Presentation, Conjoint Meeting of the International Federation of Fertility Societies and the American Society for Reproductive Medicine, BOSTON, USA, 2013
 12. A. Akdemir, B. Zeybek, L. Akman, A. M. Ergenoglu, A. O. Yeniel, O. Erbas, A. Yavasoglu, M. C. Terek, D. Taskiran,  “Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) Decreases The Extent Of Ovarian Damage Caused By Cisplatin In An Experimental Rat Model” Poster Presentation, The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics,  Gynecology & Infertility (COGI), Vienna, Austria, 2013
 13. M. Ergenoğlu , O. Erbas , N. Yıldırım , A. Akdemir , A. Ö. Yeniel , H. Aktuğ , D. Taskıran ” Improvement Of Ovarian Functions By Resveratrol Through The Inhibition Of  Nf-Kb Pathway In Streptozotocin- Induced Diabetic Rats” Poster Presentation, The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics,  Gynecology & Infertility (COGI), Vienna, Austria, 2013
 14. Akdemir , O. Erbas , A. M. Ergenoglu , A. O. Yeniel , F. Oltulu , A. Yavasoglu , D. Taskiran,”Montelukast Prevents Ischemia/Reperfusion Induced Ovarian Damage In Rats” Poster Presentation, The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics,  Gynecology & Infertility (COGI), Vienna, Austria, 2013
 15. Gökçe Tanyeri, Onur Çelik, Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Özlem Yılmaz Dilsiz. “The Effectiveness Of Different Neuroprotective Agents In Facial Nerve Injury: An Experimental Study”  Oral Presentation, 29. Politzer Society Meeting, 2013, Antalya
 16. H.Aktuğ, O.Erbaş, F. Oltulu, V.Bozok Çetintaş, A.Yavaşoğlu, D.Taşkıran ” Effects of phosphodiesterase-5 inhibitors on growth of human prostate carcinoma cells” Poster Presentation, 5th EMBO meeting, 2013, Amsterdam
 17. E. Kuyucu, B. Gumus , O. Erbas , A. M. Dulgeroglu , O. A. Bora. “Subcutaneously Administered Exenatide (a Glucagon Like Peptide-1 Analogue) On The Recovery Of Nerve In A Rat Sciatic Nerve Damage Model, 14th EFORT Congress 2013, Istanbul
 18. Oytun Erbas, E. Kismali, H. Aktug, D. Taskiran “The investigation of predisposition to psychosis in metabolic syndrome in a rat model of non-alcoholic fatty liver disease” Poster Presentation , 11th World Congress of Biological Psychiatry 23 – 27 June 2013 Kyoto, Japan
 19. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Dilek Taşkıran. “Neuro-protective effect of oxytocin on rotenone-induced Parkinson’s disease in rats” Poster Presentation , Society for Neuroscience, 2012, New Orleans
 20. Akman, T., Erbas, O., Akman, L. ; Yilmaz, A. U. “Electrophysiological investigation of the effects of metoprolol and diltiazem on pazopanib induced prolonged cardiac repolarisation and proarrythmic effects: experimental study” Poster Presentation, 7th Congress of the European-Society-for-Medical-Oncology (ESMO), 2012, Viana
 21. Peker G.O., Erbas O., Yilmaz M., Akdemir A., Ergenoglu M. & Yeniel A.O. “EMG Identification Of The Neuroprotection Provided By Levetiracetam & Oxytocin İn A Rat Model Of Sepsis-İnduced Critical Illness Polyneuropathy” Poster Presentation, 8 Th The Federation Of European Neuroscience Societies (FENS) , 2012
 22. Erbas O, “The effects of metoprolol,diltiazem and pilocarpine in Prolonged QTc interval caused by insulin induced hypoglycemia in rat” Poster Presentation, ICE/ECE 2012, Florence, Italy 2012, European Society of Endocrinology
 23. Yeniel A,  Erbas O, Ergenoglu AM,  Aktug H , Taskıran D, Yildirim N, Ulukus M Surgically induced endometriosis in a rat model: regression of implant volume, decreasing cytokines levels, histological changes with oxytocin treatment” Oral Presentation, 28th Annual Meeting of ESHRE (European Society of Human Reproduction and Embryology) – Istanbul 2012
 24. Oytun Erbas, Saylav Bora, “A comparison of the effects of typical and atypical antipsychotics on the basolateral amygdala of rats using deep brain EEG recordings.” Oral Presentation, 4th International Congress on Psychopharmacology, ANTALYA (Bulletin of Clinical Psychopharmacology 2011;21 (Suppl. 2) :S118-9)
 25. O. Erbas, S. Bora, G. Peker, “Anxiety reducing effect of oxytocin on basolateral amgydala by using electrophysiological method” Poster Presentation, 20th European Congress of Psychiatry, 2012,  DOI: 10.1016/S0924-9338(12)74293-1
 26. O. ERBAS, V. EVREN, G. O. PEKER. “Oxytocin inhibition of pentylenetetrazol-induced convulsion and its identification by behavioral measurement and thalamic EEG in the rat”. Poster Presentation, Society for Neuroscience, 2011, Washington, DC
 27. Oytun Erbas, “The effects of metoprolol and diltiazem in the prolonged QTc interval caused by ziprasidone injection in rats”. Poster Presentation, 20th European Congress of Psychiatry, 2012, DOI: 10.1016/S0924-9338(12)75248-3
 28. G. O. PEKER, O. ERBAS, G. MOLA, , V. EVREN, D. TASKIRAN, O. A. YILMAZ “Investigation of the trophic support and the restorative effect of oxytocine in mixed glial culture with and without rotenone-induced toxicity”. Poster Presentation , Society for Neuroscience, 2011, Washington, DC
 29. S. DEMIRGOREN, O. ERBAS, G. PEKER. “The effect of oxytocine on the amygdalar spontaneous EEG activity of freely moving male rats.” Poster Presentation, Society for Neuroscience, San Diego, 2010.
 30. O. ERBAS, S. BORA, G. PEKER, S. DEMIRGOREN. “Systemic oxytocin reverses the supression of the sciatic nerve conduction velocity in the rat model of streptozosin induced diabetic neuropathy.” Poster Presentation, Society for Neuroscience (SFN), 2010, SAN DİEGO

C . Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaplarda bölümler :