Ödül Alan Bilimsel Çalışmalarım

 1. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2015) en iyi deneysel araştırma destek ödülü Emin Taşkıran, Oytun Erbaş, Gürkan Yiğittürk, Dilek Taşkıran, Harun Akar, Ayfer Meral. “Streptozotosin ile diyabet oluşturulmuş sıçanlarda adenozinin böbrek koruyucu etkisi”
 2. 10. Turkish German Gynecology  Congress 2014. 2nd Best Abstract of the Congress. Oytun Erbas, Halil Gursoy Pala, Emel Ebru Pala, Fatih Oltulu, Huseyin Aktug, Altug Yavasoglu, Dilek Taskiran. ” Ovarian Failure in Diabetic Rat Models:  Nf-Kappab, Oxidative Stress And Pentraxin-3″.
 3. The 18th World Congress on Controversies in Obstetrics. Gynecology & Infertility (COGI) 2013. Young Scientists Award. The first Best Abstract . A. Akdemir, B. Zeybek, L. Akman, A. M. Ergenoglu, A. O. Yeniel, O. Erbas, A. Yavasoglu, M. C. Terek, D. Taskiran  “Granulocyte Colony-Stimulating Factor (G-CSF) Decreases The Extent Of Ovarian Damage Caused By Cisplatin In An Experimental Rat Model”, ,
 4. Jacques Duparc Award 2013 (The European of National Associations of Orthopaedics and Traumatology-EFORT) . Ersin Kuyucu, Bilal Gümüş, Oytun Erbaş, Ali Murat Dülgeroğlu, Osman Arslan Bora. “Subcutaneously Admistreted Exenatide (a Glukagon Like Peptide-1 Analogue) On The Recovery of Nerve In A Rat Sciatic Nerve Damage Model”
 5. Politzer Prize (2013) (International Society for Otologic Surgery and Science). First  PlaceGökçe Tanyeri, Onur Çelik, Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Özlem Yılmaz Dilsiz. “The Effectiveness Of Different Neuroprotective Agents In Facial Nerve Injury: An Experimental Study” (Video İçin Tıklayın)  (Haber İçin Tıklatın-1) (Haber İçin Tıklatın-2)
 6. 47. Ulusal Oftalmoloji Kongresi 2013, En İyi Araştırma 2. lik ödülü. Cumali Değirmenci, Filiz Afrashi, Oytun Erbaş, Dilek Taşkıran, Hüseyin Aktuğ.“ Deneysel Diyabet Modeli Oluşturulan Siçanlarda Ederavone ve Bevacizumabin Retinopati Üzerine Olan Etkilerinin İncelenmesi”, 06-10 Kasım Kemer-Antalya
 7. Ulusal Pediatrik Endokrinoloji ve Diyabet Kongresi. 2013 en iyi poster 3. lük ödülü . Hüseyin Anıl Korkmaz, Hüseyin Aktuğ, Oytun Erbaş. “Sıçanlarda Allopurinolün alkolik olmayan yağlı karaciğer hastalığını iyileştirmesi”
 8. 15. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2013) en iyi çalışma mansiyon ödülü.  Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 9. 9. İç Hastalıkları Kış Kongresi (2013) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş, Hande Yapışlar, Fatih Oltulu, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ, Dilek Taşkıran ” Diyabetik sıçanlarda G-CSF’nin nefroprotektif etkisinin gösterilmesi”
 10. 14. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş, Fatih Oltulu, Erkan Kısmalı, Altuğ Yavaşoğlu, Hüseyin Aktuğ,  “Sıçanlarda diyabete bağlı gelişen periferik nöropati ve karaciğer fibrozisi üzerine levetirasetamın koruyucu etkisinin histolojik, sonografik elastografi ve EMG  ile gösterilmesi”
 11. 13. Ulusal İç Hastalıkları Kongresi (2011) en iyi bildiri ödülü. Oytun Erbaş. “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 12. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş “Sıçanlarda, insülin ile oluşturulan hipoglisemi sonucu gelişen uzamış QTc intervali üzerine metoprolol, pilokarpin ve diltiazem etkilerinin EKG kaydı ile araştırılması”
 13. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Erbaş O, Bora S., Demigören S, Peker G “Diyabetik Nöropatili sıçanlarda oksitosinin nöropati üzerine geri döndürücü etkilerinin elektrofizyolojik ve davranışsal olarak araştırılması”.
 14. 8. Uludağ İç Hastalıkları Kongresi (2012) en iyi çalışma birincilik ödülü. Oytun Erbaş. “Sıçanlarda sepsis ile induklenen kritik hasta nöropatisi (KHPN) modelinde levetirasetam ve oksitosinin olası koruyucu etkilerinin elektromiyografi (EMG) ile araştırılması”

Oytun Erbas Hakkında

OYTUN ERBAŞ HAKKINDA

Oytun Erbaş, 15 Kasım 1978 İzmir doğumlu olup, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesinden 2001 yılında dönem ikincisi olarak mezun olmuştur. Ege Üniversitesinde 2002-2006 yılları arasında Radyoloji Anabilim dalında Araştırma Görevlisi, 2006-2012 yılları arasında Ege Üniversitesinde Fizyoloji Anabilim dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışmıştır.

2012-2013 yıllarında Ege Üniversitesinde  Fizyoloji Anabilim dalında uzman doktor olarak çalışmıştır.

2013-2015 yıllarında Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Fizyoloji Anabilim dalında Yard. Doç. Dr ve Bölüm Başkanlığı görevini üstlenmiştir. Halen İstanbul Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesinde Yardımcı doçent olarak görevine devam etmektedir. Ayrıca Bilim Universitesi &  Florence Nightingale Hastanesi Deneysel Cerrahi Araştırma ve Uygulama Merkezi Sorumlusu olarak görev yapmaktadır. Çalışma alanları inflamasyon ve psikiyatrik ilişkiler, oksitosin, epilepsi, metabolik sendrom ve diyabetik komplikasyonlardır. Ulusal kongrelerde Psikiyatrik hastalıkların, Dejeneratif beyin hastalıklarının (Alzheimer, Parkinson, nöropati) deney hayvanlarında modellenmesi, deney hayvanlarında EEG-EMG-EKG kaydı-yorumu hakkında kurslar düzenlemiştir. Uluslararası indeksli dergilerde 100′ den fazla adet bilimsel makalesi yayınlanmıştır.

“Aşk ve Bağlanmanın Nörobiyolojisi” ve “Psikiyatrik Bozuklukların Nörobiyolojisi” adında 2 adet sunumu, üniversitelerin tamamına yakınında gösteri olarak sunmuş ve bu iki örnek üzerinden öğrencilere bilimsel mekanizmalara hayatın içinden ve eğlenceli olarak yaklaşmayı göstermeye çalışmıştır.

TUS sınavında 7 kez derece yapmıştır. Dereceleri, Nisan 2010 sekizinci, Eylül 2006 onaltıncı, Nisan 2003 üçüncü, Eylül 2002 dokuzuncu, Nisan 2004 dokuzuncu, Eylül 2001 onikinci, Türkiye Klinikleri 20. Ulusal Tıp Bilimleri Yarışması ikicisi’ dir.

Yaptığı deneysel çalışmalarla, Uluslarası Otolojik Cerrahi Derneğinden Kulak Burun Boğaz Hastalıkları dalında “Politzer ödülü” (2013) ve Avrupa Ortopedi ve Travmatoloji Derneğinden de “Jacques Duparc ödülünü” (2013) almıştır. Ayrıca Ulusal kongrelerden onlarca en iyi proje ve en iyi sözlü bildiri ödülleri kazanmıştır.